• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Het Rijksmuseum Schiphol toont Dutch Boys

 

In de luchthaven Schiphol achter de paspoortcontrole tussen de E- en F-pier ligt de tentoonstellingsdependance van het Rijksmuseum. Van 3 juli tot en met 3 december 2012 zijn portretten en beeldhouwwerken van jongens door drie eeuwen heen te zien.
Het vastleggen van onze kleintjes is van alle tijden. Nu hebben we fotografie maar vroeger was er de schilder- en beeldhouwkunst. De tentoonstelling Dutch boys stelt deze kinderportretten van vroeger ten toon. Het is interessant te zien hoe men over het kind en de opvoeding in het verleden dacht. Goed is de ontwikkeling in de ideeën over het kind te zien.

In de zeventiende eeuw werden de jongens afgebeeld als kleine volwassenen die de familienaam hoog moesten houden. Hoewel in de achttiende eeuw een meer realistisch beeld van het kind te zien is staat in deze tijd toch vooral de deugdzaamheid centraal. In de negentiende eeuw komt het beeld van het beheerste gewetensvolle kind naar voren. Wat in de tweede helft van die eeuw vervangen wordt door een veel romantischer visie, die van de onschuldige dromer. Wat niet veranderd in al die eeuwen zijn de stoute jongensstreken, want het blijven jongens.

 

Tags: , ,

 
 
 

Reacties zijn gesloten..